Nghệ An: Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng, chủ hụi ‘bặt vô âm tín’

Nghệ An: Vỡ hụi hàng chục tỷ đồng, chủ hụi ‘bặt vô âm tín’

Những ngày qua, thông tin về chủ hụi bỏ trốn khỏi địa phương khiến người tham gia phường hụi tại vùng biển Diễn Thành (huyện […]